สินค้าและบริการ

  • รับติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน

  • รับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)

  • ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ

  • แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด 2 หน้า (Bifacial PV Module)

  • Stand Alone Pure Sine Wave Offgrid Inverter (เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าผกผัน)

  • แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มาตรฐานสำหรับหน่วยงานราชการ (รับรอง มอก.1843-2553, มอก.2580-2555)

  • โซล่าร์เซลล์ชุดสำเร็จ นอนขนำ (แท่นเปลือย)

  • โซล่าร์เซลล์ชุด นอนขนำ (ตู้เหล็ก)