สินค้าและบริการ

  • รับติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน

  • รับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)

  • ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ

  • แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด 2 หน้า (Bifacial PV Module)