ผลงาน

การประชุมสัมนา รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชน แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 พลังงานยุคเปลี่ยนผ่าน เล่าขานวิถีชีวิตพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชนยั่งยืน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เพิ่มเติม