Hybrid Solar Rooftop 11.22kWp & 26.4KWh Battery
วันที่บันทึกรายการ 01-03-2564 เวลา 11:27:38

รายละเอียดสินค้า
        

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 11.212kWp พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า LiFePO4 26.24KWh ณ สำนักงานเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช