ช่วยเหลือสังคม
วันที่บันทึกรายการ 17-01-2563 เวลา 15:28:45

รายละเอียดสินค้า
        

บริษัท นครพลังงาน จำกัด ได้บริจาคและดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 18 ปี