โครงการโซลาร์ภาคประชาชน (ขายไฟให้การไฟฟ้า)
วันที่บันทึกรายการ 10-11-2562 เวลา 11:57:41

รายละเอียดสินค้า
        

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบ Ongrid 3kWp เพื่อใช้ภายในบ้านและที่เหลือส่งขายคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหน่วยละ 1.68 บาท ในโครงการโวลาร์ภาคประชาชน บ้านคุณรัตตัญญู ศรีไชย