ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 276.48kWp โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
วันที่บันทึกรายการ 10-12-2561 เวลา 00:00:00

รายละเอียดสินค้า