ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์รูปแบบติดตั้งบนหลังคาและเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 3kWp
วันที่บันทึกรายการ 06-07-2561 เวลา 00:00:00

รายละเอียดสินค้า