วันที่ 26 มกราคม 2561 เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ตอนนี้หลายชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้อย่างหลากหลายมากขึ้นตามลำดับ ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้
วันที่บันทึกรายการ 26-03-2561 เวลา 00:00:00

รายละเอียดสินค้า