ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
วันที่บันทึกรายการ 01-03-2561 เวลา 00:00:00

รายละเอียดสินค้า
        

น้ำคือหัวใจสำคัญสำหรับภาคการเกษตร วันนี้เอาชนะความแห้งแล้งและความสูงด้วยการสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ ต้นทางคือธารน้ำด้านล่างขึ้นมาบนยอดเขาที่ความสูงมากๆ ได้ปริมาณน้ำถึง 3,000 ลิตรต่อชั่วโมง ลูกค้า Happy มากๆ (ไม่ต้องเติมน้ำมันเพื่อสูบน้ำอีกต่อไป หน้าแล้งก็ยังมีน้ำใช้ตลอด ต้นไม้รอดตาย สูบด้วยแดดไปเรื่อยๆ นะครับ ไม่กี่เดือนก็คืนทุน)