วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 การให้ที่ดีที่สุด ณ.เวลานี้คือการให้ความรู้ เราต้องสอนให้เด็กๆรุ่นใหม่ในอนาคตมีความสามารถที่จะจับปลาเองได้ (คืออนาคตเขาต้องสามารถผลิตไฟฟ้าไว้ใช้งานเองได้)
วันที่บันทึกรายการ 01-03-2561 เวลา 00:00:00

รายละเอียดสินค้า