วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเชิญ วศ. กันตะภณ เพ็งสุทธิ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อพลังงานทดแทน ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันที่บันทึกรายการ 01-03-2561 เวลา 00:00:00

รายละเอียดสินค้า