วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท นครพลังงาน จำกัดออกบูธร่วมงานวันกิจกรรมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ให้ความรู้ทางด้านพลังงานหมุนเวียนกับศิษย์รุ่นน้อง ขอบคุณทางโรงเรียนมา ณ.โอกาสนี้
วันที่บันทึกรายการ 01-03-2561 เวลา 00:00:00

รายละเอียดสินค้า