การประชุมสัมนา รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชน แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 พลังงานยุคเปลี่ยนผ่าน เล่าขานวิถีชีวิตพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชนยั่งยืน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
วันที่บันทึกรายการ 05-12-2560 เวลา 00:00:00

รายละเอียดสินค้า