ผลงาน

ออกแบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 343.44kWp อ่านต่อ...

Hybrid Solar Rooftop 11.22kWp & 26.4KWh Battery อ่านต่อ...

Solar Rooftop 5KW อ่านต่อ...

Solar Rooftop 5KW อ่านต่อ...

โครงการโซลาร์ธนาคารปู อ่านต่อ...

บริษัท นครพลังงาน จำกัด ร่วมกับ เครือข่ายอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดฝึกอบรมเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบโซล... อ่านต่อ...

ออกแบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านห้วยตง อ่านต่อ...

ช่วยเหลือสังคม อ่านต่อ...

ติดตั้ง Solar Rooftop 500kWp อ่านต่อ...

โครงการโซลาร์ภาคประชาชน (ขายไฟให้การไฟฟ้า) อ่านต่อ...

ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ชุด นอนขนำ (แท่นเปลือย) อ่านต่อ...

ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5,200 ลิตร อ่านต่อ...

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 276.48kWp โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช อ่านต่อ...

ติดตั้งปรับเปลี่ยนโคมไฟหลอดแอลอีดี ในโรงงานต่างๆ เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า อ่านต่อ...

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์รูปแบบติดตั้งบนหลังคาและเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายการไฟฟ้าส่ว... อ่านต่อ...

วันที่ 26 มกราคม 2561 เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความรู้อย่างต่อ... อ่านต่อ...

ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อ่านต่อ...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 การให้ที่ดีที่สุด ณ.เวลานี้คือการให้ความรู้ เราต้องสอนให้เด็กๆรุ่นใหม่ในอน... อ่านต่อ...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเชิญ วศ. กันตะภณ เพ็งสุทธิ... อ่านต่อ...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท นครพลังงาน จำกัดออกบูธร่วมงานวันกิจกรรมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ให้ความร... อ่านต่อ...

วันที่ 25 มกราคม 2561 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ในหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร... อ่านต่อ...