ผลงาน

โครงการระบบเติมอากาศในน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ คลองหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 ชุด อ่านต่อ...

ออกบูธให้ความรู้ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานสัปดาห์วิทยาศา... อ่านต่อ...

ให้ความรู้ สาธิต และ ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชนกลุ่มเ... อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงาน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ในงานสืบสานพระราช... อ่านต่อ...

ออกบูธร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดในงานประเพณีสารทเดือนสิบ ทุ่งท่าลาด นครศรีธรรมราช 2560 อ่านต่อ...

โครงการระบบสูบ-ส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน ม.8 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช อ่านต่อ...

ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(ประปา ม.6) ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ...

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ่านต่อ...

โครงการ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช อ่านต่อ...