ผลงาน

โครงการ Solar Rooftop ขนาด 1.5kWp ชนิดออฟกริด โรงเรียนบ้านหลังอ้ายหมี ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรม... อ่านต่อ...

โครงการ Solar Rooftop ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดออฟกริดขนาด 2kWp อ่านต่อ...

โครงการ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช อ่านต่อ...

โครงการ Solar Farm จ.สระบุร อ่านต่อ...

โครงการ Solar Farm จ.อ่างทอง อ่านต่อ...

โครงการ Solar Farm จ.นครนายก อ่านต่อ...

โครงการ Solar Rooftop สำหรับการทดลองระดับห้องปฏิบัติการจำนวน 3 ชุด ม.ทักษิณ จ.พัทลุง อ่านต่อ...

โครงการ Solar Rooftop ระบบสูบ-ส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานขนาด 1.2kWp อ่านต่อ...

โครงการ Solar Rooftop ชนิด Bidirectional ขนาด 3.0kWp ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา อ่านต่อ...