ผลงาน

ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ชุด นอนขนำ (แท่นเปลือย) อ่านต่อ...

ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5,200 ลิตร อ่านต่อ...

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 276.48kWp โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช อ่านต่อ...

ติดตั้งปรับเปลี่ยนโคมไฟหลอดแอลอีดี ในโรงงานต่างๆ เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า อ่านต่อ...

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์รูปแบบติดตั้งบนหลังคาและเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายการไฟฟ้าส่ว... อ่านต่อ...

วันที่ 26 มกราคม 2561 เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความรู้อย่างต่อ... อ่านต่อ...

ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อ่านต่อ...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 การให้ที่ดีที่สุด ณ.เวลานี้คือการให้ความรู้ เราต้องสอนให้เด็กๆรุ่นใหม่ในอน... อ่านต่อ...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเชิญ วศ. กันตะภณ เพ็งสุทธิ... อ่านต่อ...