ผลงาน

โครงการโซลาร์ธนาคารปู อ่านต่อ...

บริษัท นครพลังงาน จำกัด ร่วมกับ เครือข่ายอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดฝึกอบรมเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบโซล... อ่านต่อ...

ออกแบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านห้วยตง อ่านต่อ...

ช่วยเหลือสังคม อ่านต่อ...

ติดตั้ง Solar Rooftop 500kWp อ่านต่อ...

โครงการโซลาร์ภาคประชาชน (ขายไฟให้การไฟฟ้า) อ่านต่อ...

ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ชุด นอนขนำ (แท่นเปลือย) อ่านต่อ...

ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5,200 ลิตร อ่านต่อ...

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 276.48kWp โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช อ่านต่อ...